1 ม.3 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 maeonanimal@gmail.com 053-037071, 081-8846119
Follow us:

คลินิกสัตว์เล็ก

อัลบั้มภาพคลินิกสัตว์เล็ก

บริการต่างๆคลินิกสัตว์เล็ก

บริการตรวจรักษาสัตว์ป่วยนอกและใน บริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค บริการหัตถการที่เกี่ยวข้อง บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ บริการหน่วยศัลยกรรม บริการหน่วยทัศนวินิจฉัย รับฝากเลี้ยงสัตว์สุขภาพปกติ และฝากสัตว์ป่วยในหออภิบาลสัตว์ป่วย ออกใบรับรองการตรวจสุขภาพสัตว์

บริการต่างๆคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง

บริการตรวจสัตว์ป่วยนอก บริการวัคซีนวัคซีนเคี้ยวเอื้อง บริการหัตถการหน่วยอายุรกรรมและศัลยกรรม (ทำแผล, ผ่าคลอด, ตอนวัวเพศผู้, ผ่าตัดแก้ไขกระเพาะพัก) ตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ ((การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด, การตรวจเคมีโลหิตแบบแพ็คเกจ, ตรวจอุจจาระ) บริการนอกสถานที่ (ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับกิโลเมตรละ 10 บาท)

คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง

อัลบั้มภาพคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ติดต่อ

1 ม.3 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130

053-037071, 081-8846119

maeonanimal@gmail.com

Google Map

@ 2022 Copyright By MOAH - All Rights Reserved